• 24 Ekim 2022

“Toplumsal çöküşte medyanın rolü”

Köklü Değişim dergisi tarafından Üsküdar’da düzenlenen “Bir Konu Bir Konuk” programında Kenan Alpay “Toplumsal Çöküşte Medyanın Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kenan Alpay konuşmasında medyanın toplumsal algıdaki etkisini hatırlattıktan sonra bugün uyuşturucu, alkol, zina, ahlaksızlık vb. gibi toplumsal çöküşte başrol oynayan kötü alışkanlıklarda medyanın rolünün yadsınamayacağını, sosyal medyanın ise mevcut haliyle hayatı amaçsızlaştırma görevi gördüğünü söyledi.

Alpay, Müslümanlar tarafından önceden kerih görülen, haram sayılan birçok fiilin medya kanalları üzerinden süreç içerisinde yavaş yavaş meşrulaştırdığına dikkat çekerek, bu noktada Türkiye’nin önde gelen gazetelerinin tarihlerinin iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.

Kenan Alpay ayrıca Müslümanların kendilerinden gördükleri medya kuruluşları üzerinden yozlaştırılmaya başladığını, iktidar medyasının da tıpkı muhalefet medyası gibi Allah’ın rızasını merkeze koymadığı için her türlü siyasi manipülasyona başvurduğunu söyledi.

Konuşmasında sonunda medyanın ifsadına karşı koymak için Allah’ın ayetlerinin ve İslami düşüncenin konuşulduğu meclislerin sayısının artırılması gerektiğini ve Müslümanların birbirlerine nasihatçi olmalarının hayati önemde olduğunu ifade etti.

Dinleyicilerin sorduğu soruların cevaplanmasından sonra program sona erdi.

Kaynak: https://kokludegisim.net/haberler/kenan-alpay-bir-konu-bir-konuk-programinda-konustu

İçeriği Paylaşabilirsiniz

Elazığ’da “Gençliğin Anlam Arayışı” Üzerine Bir Konferans Yaptık

Sonra »

“Yozlaşma, Allah’ın Rab olduğunu unutmakla başladı”